اسامی اعضای تیم‌های ملی المپیادهای جهانی ۲۰۲۰ اعلام شد
اسامی اعضای تیم‌های ملی المپیادهای جهانی ۲۰۲۰ اعلام شد

اسامی اعضای تیم‌های ملی المپیادهای جهانی ۲۰۲۰ از سوی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان اعلام شد. به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، اسامی اعضای تیم‌های ملی المپیادهای جهانی ۲۰۲۰ از سوی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان اعلام شد. اسامی تیم المپیاد جهانی فیزیک ۲۰۲۰ شامل علیرضا حبیب زاده، مهدی شفیعی، امیرعلی عطرلی، یاسان فرمانی […]

اسامی اعضای تیم‌های ملی المپیادهای جهانی ۲۰۲۰ از سوی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان اعلام شد.

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، اسامی اعضای تیم‌های ملی المپیادهای جهانی ۲۰۲۰ از سوی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان اعلام شد.

اسامی تیم المپیاد جهانی فیزیک ۲۰۲۰ شامل علیرضا حبیب زاده، مهدی شفیعی، امیرعلی عطرلی، یاسان فرمانی جامع و آرمان لطفعلی خانی است.

اعضای المپیاد علمی جهانی جغرافیا ۲۰۲۰ شامل آیلین خدایاری صومعه، یاسمن خلیلی، مهراوه سخائی و ساینا محمدیان است.

اسامی سایر تیم‌ها نیز به زودی بارگذاری می‌شود.