اعلام حمایت مازیار خویشوند از مهندس نوذری
اعلام حمایت مازیار خویشوند از مهندس نوذری

مازیار خویشوند از مهندس نوذری اعلام حمایت کرد. مازیار خویشوند از هنرمندان و ورزشکاران ایران زمین از مهندس محمد نوذری برای حضور در انتخابات شورای اسلامی شهر فردیس حمایت خود را اعلام نمود. پیش از این مازیار خویشوند سوابقی همچون مدیرکمیته پزشکی تیم هنرمندان ایران…..دبیر کل پزشکان و هنرمندان ایران در جهان در کمیته ثبت […]

مازیار خویشوند از مهندس نوذری اعلام حمایت کرد.

مازیار خویشوند از هنرمندان و ورزشکاران ایران زمین از مهندس محمد نوذری برای حضور در انتخابات شورای اسلامی شهر فردیس حمایت خود را اعلام نمود.

پیش از این مازیار خویشوند سوابقی همچون مدیرکمیته پزشکی تیم هنرمندان ایران…..دبیر کل پزشکان و هنرمندان ایران در جهان در کمیته ثبت رکوردهای ورزشی ایمارو درجهان …..مدیرکمیته ورزشکاران و هنرمندان کانون جوانان شهر تهران. ….مدیرکمیته ورزشکاران و هنرمندان جوانان آینده نگر طهران ،سردبیر خبریجات…..سردبیر پیشرو ورزش. …سردبیر آینده‌نگر طهران را در کارنامه دارد.