انتشار خبر فینال مسابقات فوتبال جام آینده نگر در روزنامه هدف
انتشار خبر فینال مسابقات فوتبال جام آینده نگر در روزنامه هدف

خبر فینال مسابقات جام آینده نگر در روزنامه هدف منتشر شد. به گزارش جوانان آینده نگر، پیرو برگزاری مسابقات فوتبال جام آینده نگر با مشارکت کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران و پایگاه اطلاع رسانی جوانان آینده نگر، خبر فینال این رقابتها در روزنامه هدف روز یکشنبه مورخ ۱۰ آذر ماه ۹۸ پوشش و منتشر گردید.

خبر فینال مسابقات جام آینده نگر در روزنامه هدف منتشر شد.

به گزارش جوانان آینده نگر، پیرو برگزاری مسابقات فوتبال جام آینده نگر با مشارکت کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران و پایگاه اطلاع رسانی جوانان آینده نگر، خبر فینال این رقابتها در روزنامه هدف روز یکشنبه مورخ ۱۰ آذر ماه ۹۸ پوشش و منتشر گردید.