انتصاب معاون اجرایی سایت جوانان آینده نگر
انتصاب معاون اجرایی سایت جوانان آینده نگر

معاون اجرایی جوانان آینده نگر منصوب شد. به گزارش جوانان آینده نگر، با حکم علی اسعدی راد (مدیر پایگاه اطلاع رسانی جوانان آینده نگر) ، سجاد منتظری به عنوان معاون اجرایی این پایگاه منصوب شد و حکم مسئولیت خود را از اسعدی راد دریافت کرد.

معاون اجرایی جوانان آینده نگر منصوب شد.

به گزارش جوانان آینده نگر، با حکم علی اسعدی راد (مدیر پایگاه اطلاع رسانی جوانان آینده نگر) ، سجاد منتظری به عنوان معاون اجرایی این پایگاه منصوب شد و حکم مسئولیت خود را از اسعدی راد دریافت کرد.