انتصاب معاون جدید امور ورزشی کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران
انتصاب معاون جدید امور ورزشی کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران

معاون امور ورزشی کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران منصوب شد. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، با قدردانی از زحمات ارزنده محمدرضا بیات معاون سابق امور ورزشی کانون جوانان و با حکم حسین شیرازی مقدم (دبیرکل کانون جوانان شهر تهران و دبیر منطقه ۱۴) ، آقای ایلیا تبریزی از اعضای فعال کانون […]

معاون امور ورزشی کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، با قدردانی از زحمات ارزنده محمدرضا بیات معاون سابق امور ورزشی کانون جوانان و با حکم حسین شیرازی مقدم (دبیرکل کانون جوانان شهر تهران و دبیر منطقه ۱۴) ، آقای ایلیا تبریزی از اعضای فعال کانون جوانان و قهرمان ورزش رشته سه گانه بعنوان معاون جدید امور ورزشی کانون انتخاب و منصوب شد.

تبریزی با حضور در دفتر کانون جوانان منطقه ۱۴ حکم مسئولیت خود را از علی اسعدی راد (مشاور عالی کانون جوانان) دریافت نمود.