انتصاب مهندس محمد زاده بعنوان مشاور دبیرکل و سفیر مهربانی کانون جوانان
انتصاب مهندس محمد زاده بعنوان مشاور دبیرکل و سفیر مهربانی کانون جوانان

معاون شهرسازی شهرداری منطقه ۱۴ بعنوان مشاور دبیرکل و سفیر مهربانی کانون جوانان منصوب شد. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، در احکام جداگانه ای از طرف حسین شیرازی مقدم (دبیرکل کانون جوانان شهر تهران و دبیر منطقه ۱۴) ، جناب آقای مهندس حجت الله محمد زاده (معاون شهرسازی شهرداری منطقه ۱۴) […]

معاون شهرسازی شهرداری منطقه ۱۴ بعنوان مشاور دبیرکل و سفیر مهربانی کانون جوانان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، در احکام جداگانه ای از طرف حسین شیرازی مقدم (دبیرکل کانون جوانان شهر تهران و دبیر منطقه ۱۴) ، جناب آقای مهندس حجت الله محمد زاده (معاون شهرسازی شهرداری منطقه ۱۴) ، بعنوان مشاور دبیرکل کانون جوانان شهر تهران و دبیر منطقه ۱۴ منصوب شد.

همچنین در حکمی دیگر مهندس محمد زاده بعنوان سفیر مهربانی کانون جوانان منصوب گردید.

شایان ذکر است حسین شیرازی مقدم با حضور در معاونت شهرسازی دارالمومنین تهران ، احکام مسئولیتی این مدیر مردمی را به ایشان تقدیم نمود.