انتصاب نیروی انسانی جدید کانون جوانان منطقه ۱۴
انتصاب نیروی انسانی جدید کانون جوانان منطقه ۱۴

معاون نیروی انسانی کانون جوانان منطقه ۱۴ منصوب شد. به گزارش جوانان آینده نگر و به نقل از روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، طی حکمی از طرف حسین شیرازی مقدم (دبیرکل کانون جوانان شهر تهران و دبیر منطقه ۱۴) ، خانم هدی بزرگی با حفظ سمت بعنوان معاون نیروی انسانی این کانون منصوب […]

معاون نیروی انسانی کانون جوانان منطقه ۱۴ منصوب شد.

به گزارش جوانان آینده نگر و به نقل از روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، طی حکمی از طرف حسین شیرازی مقدم (دبیرکل کانون جوانان شهر تهران و دبیر منطقه ۱۴) ، خانم هدی بزرگی با حفظ سمت بعنوان معاون نیروی انسانی این کانون منصوب گردید و حکم مسئولیت خود را دریافت نمود.

در حاشیه اهدای حکم مسئولیت معاون جدید نیروی انسانی ، بر جذب نفرات جدید ، متخصص و سازماندهی منظم اعضا تاکید گردید.