اهدای البسه ورزشی تیم دختران کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران
اهدای البسه ورزشی تیم دختران کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران

البسه ورزشی تیم های ورزشی دختران کانون جوانان اهدا شد. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، با عنایت به تشکیل تیم های ورزشی کانون جوانان منطقه ۱۴ (جوانان آینده نگر) در رشته های والیبال ، تنیس روی میز ، بدمینتون و دارت ، البسه ورزشی دختران کانون جوانان با حضور علی اسعدی […]

البسه ورزشی تیم های ورزشی دختران کانون جوانان اهدا شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، با عنایت به تشکیل تیم های ورزشی کانون جوانان منطقه ۱۴ (جوانان آینده نگر) در رشته های والیبال ، تنیس روی میز ، بدمینتون و دارت ، البسه ورزشی دختران کانون جوانان با حضور علی اسعدی راد (مشاور عالی کانون جوانان و مدیر عامل جوانان آینده نگر) به صورت نمادین به دو تن از اعضای تیم دختران تقدیم شد.

شایان ذکر است بزودی تیم دختران کانون جوانان منطقه ۱۴ (جوانان آینده نگر) فعالیت های ورزشی خود را آغاز خواهند کرد.