اهدای بن تخفیف به اعضای فعال کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران
اهدای بن تخفیف به اعضای فعال کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران

از طرف کانون جوانان منطقه ۱۴ بن های تخفیف کت و شلوار به اعضای فعال اهدا شد. به گزارش جوانان آینده نگر و به نقل از روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، به پاس فعالیت ها و زحمات اعضای فعال کانون جوانان از طرف کانون جوانان منطقه ۱۴ بن های تخفیف خرید کت و […]

از طرف کانون جوانان منطقه ۱۴ بن های تخفیف کت و شلوار به اعضای فعال اهدا شد.

به گزارش جوانان آینده نگر و به نقل از روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، به پاس فعالیت ها و زحمات اعضای فعال کانون جوانان از طرف کانون جوانان منطقه ۱۴ بن های تخفیف خرید کت و شلوار  تنها با پرداخت ۳۹۰۰۰۰۰ ریال تا سقف ۱۰ میلیون ریال به اعضا اهدا شد.

اهدای بن های تخفیفی با حضور حسین شیرازی مقدم (دبیرکل کانون جوانان شهر تهران و دبیر منطقه ۱۴) انجام شد.

همچنین با انتصاب صورت گرفته در معاونت امور رفاهی و گردشگری کانون جوانان ، بزودی شاهد اقدامات رفاهی قابل توجه برای اعضای فعال خواهیم بود.