اهدای پک های ماسک توسط قرارگاه جهادی کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران
اهدای پک های ماسک توسط قرارگاه جهادی کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران

در ادامه ی اقدامات جهادی در قرارگاه جهادی شهید مدافع حرم امیر سیاوشی  کانون جوانان، پک های ماسک اهدا شد. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، در راستای پیشگیری از ویروس منحوس کرونا و با حضور اعضای جهادی کانون جوانان منطقه ۱۴ در سطح این منطقه، پک های ماسک به افراد فاقد […]

در ادامه ی اقدامات جهادی در قرارگاه جهادی شهید مدافع حرم امیر سیاوشی  کانون جوانان، پک های ماسک اهدا شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، در راستای پیشگیری از ویروس منحوس کرونا و با حضور اعضای جهادی کانون جوانان منطقه ۱۴ در سطح این منطقه، پک های ماسک به افراد فاقد ماسک اهدا گردید و به آنها توصیه شد که حتما جهت سلامتی خود و دیگران از ماسک استفاده نمایند.

لازم به ذکر است فعالیت های جهادی قرارگاه شهید امیر سیاوشی کانون جوانان منطقه ۱۴ تا پایان شکست ویروس منحوس کرونا ادامه خواهد یافت.