اهدای پک های ماسک رایگان به نیازمندان توسط قرارگاه جهادی شهید سیاوشی کانون جوانان منطقه ۱۴
اهدای پک های ماسک رایگان به نیازمندان توسط قرارگاه جهادی شهید سیاوشی کانون جوانان منطقه ۱۴

در شرایط وضعیت قرمز شهر تهران ، با حضور اعضای جهادی کانون جوانان منطقه ۱۴ ، پک های ماسک به نیازمندان اهدا گردید. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، به منظور پیشگیری از ویروس منحوس کرونا در سطح شهر تهران و در ادامه ی فعالیت های جهادی قرارگاه جهادی شهید امیر سیاوشی […]

در شرایط وضعیت قرمز شهر تهران ، با حضور اعضای جهادی کانون جوانان منطقه ۱۴ ، پک های ماسک به نیازمندان اهدا گردید.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، به منظور پیشگیری از ویروس منحوس کرونا در سطح شهر تهران و در ادامه ی فعالیت های جهادی قرارگاه جهادی شهید امیر سیاوشی کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران ، با حضور اعضای این کانون پک های ماسک به نیازمندان اهدا گردید.

همچنین در این حضور میدانی به این افراد توصیه گردید برای حفظ سلامتی خود و دیگران از ماسک استفاده نمایند.

شایان ذکر است اقدامات جهادی کانون جوانان با مدد الهی تا پایان شکست ویروس منجوس کرونا ادامه خواهد یافت.