اهدای کارت های عضویت جوانان آینده نگر با حضور مدیر پایگاه
اهدای کارت های عضویت جوانان آینده نگر با حضور مدیر پایگاه

کارت های عضویت اعضای پایگاه اطلاع رسانی جوانان آینده نگر توسط علی اسعدی راد اهدا گردید. به گزارش جوانان آینده نگر، با دستور علی اسعدی راد (مدیر پایگاه اطلاع رسانی جوانان آینده نگر) مبنی بر صدور کارت های عضویت اعضای ستادی سایت جوانان آینده نگر، کارت عضویت آنان صادر و طی مراسمی توسط سکاندار پایگاه […]

کارت های عضویت اعضای پایگاه اطلاع رسانی جوانان آینده نگر توسط علی اسعدی راد اهدا گردید.

به گزارش جوانان آینده نگر، با دستور علی اسعدی راد (مدیر پایگاه اطلاع رسانی جوانان آینده نگر) مبنی بر صدور کارت های عضویت اعضای ستادی سایت جوانان آینده نگر، کارت عضویت آنان صادر و طی مراسمی توسط سکاندار پایگاه اطلاع رسانی جوانان آینده نگر اهدا گردید.

پیرو این خبر حسین شیرازی ، سجاد منتظری ، ایلیا تبریزی ، زهرا ملکیان ، آسیه یازرلو و سید وحید طباطبایی کارت های عضویت خود را دریافت کردند.