بازدید دبیرکل کانون جوانان شهر تهران از مرکز فرهنگی خاتون
بازدید دبیرکل کانون جوانان شهر تهران از مرکز فرهنگی خاتون

دبیرکل کانون جوانان شهر تهران از مرکز فرهنگی خاتون بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، حسین شیرازی مقدم (دبیرکل کانون جوانان شهر تهران و دبیر منطقه ۱۴) با همراهی سید وحید طباطبایی و خانم قاسم زاده (مسئولین کانون جوانان منطقه ۱۴) از مرکز فرهنگی خاتون که در امر توانمند سازی […]

دبیرکل کانون جوانان شهر تهران از مرکز فرهنگی خاتون بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، حسین شیرازی مقدم (دبیرکل کانون جوانان شهر تهران و دبیر منطقه ۱۴) با همراهی سید وحید طباطبایی و خانم قاسم زاده (مسئولین کانون جوانان منطقه ۱۴) از مرکز فرهنگی خاتون که در امر توانمند سازی و کارآفرینی زنان سرپرست خانوار و خانواده های محروم فعالیت دارند بازدید بعمل آورد.

در این بازدید دبیرکل کانون جوانان اعلام کرد اعضای این مرکز فرهنگی می توانند از کلیه خدمات مجموعه کانون جوانان بهره ببرند.