برترین های دارت بانوان جام آینده نگر مشخص شدند
برترین های دارت بانوان جام آینده نگر مشخص شدند

با برگزاری مسابقه دارت بانوان جام آینده نگر یادبود شهید پهلوان ابراهیم هادی به مناسبت هفته بسیج، نفرات برتر این رویداد ورزشی مشخص شدند. به گزارش جوانان آینده نگر و روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، به همت کانون جوانان منطقه ۱۴ و پایگاه اطلاع رسانی جوانان آینده نگر مسابقه دارت بانوان جام آینده […]

با برگزاری مسابقه دارت بانوان جام آینده نگر یادبود شهید پهلوان ابراهیم هادی به مناسبت هفته بسیج، نفرات برتر این رویداد ورزشی مشخص شدند.

به گزارش جوانان آینده نگر و روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، به همت کانون جوانان منطقه ۱۴ و پایگاه اطلاع رسانی جوانان آینده نگر مسابقه دارت بانوان جام آینده نگر با رقابت میان دختران و بانوان کانون جوانان برگزار شد و طی رقابتی فشرده نفرات برتر این مسابقه مشخص شدند.

در این رقابتها خانم یازرلو به مقام اول رسید ، خانم ملکیان حائز رتبه دوم این مسابقات شد و خانم ها بیات و خانی به مقام سوم و سوم مشترک بسنده کردند.

شایان ذکر است به نفرات اول ، دوم ، سوم و سوم مشترک این رقابتها مدال ، حکم قهرمانی و جوایز نقدی اهدا شد.