بررسی وضعیت کانون جوانان محلات تاکسیرانی،حسین آباد و شاهین
بررسی وضعیت کانون جوانان محلات تاکسیرانی،حسین آباد و شاهین

وضعیت کانون جوانان محلات تاکسیرانی ، حسین آباد دولاب و شاهین منطقه ۱۴ توسط معاونت امور محلات مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. به گزارش جوانان آینده نگر و به نقل از روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، پیرو ارزیابی های صورت گرفته از کانون جوانان محلات منطقه ۱۴، سجاد منتظری (معاون امور محلات […]

وضعیت کانون جوانان محلات تاکسیرانی ، حسین آباد دولاب و شاهین منطقه ۱۴ توسط معاونت امور محلات مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش جوانان آینده نگر و به نقل از روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، پیرو ارزیابی های صورت گرفته از کانون جوانان محلات منطقه ۱۴، سجاد منتظری (معاون امور محلات کانون جوانان منطقه ۱۴) ضمن حضور در سه محله ی منطقه ۱۴ وضعیت کانون جوانان محلات فوق را بررسی و طی گزارشی به دبیر منطقه اعلام کرد.

طی دیدار معاون امور محلات کانون جوانان، سیاست های کانون جوانان شهر تهران و منطقه ۱۴ به کانون جوانان محلات ابلاغ و اعلام آمادگی کانون جوانان منطقه جهت حمایت و ارایه خدمات به اعضای فعال نیز عنوان شد.

شایان ذکر است حسین شیرازی مقدم (دبیرکل کانون جوانان شهر تهران و دبیر منطقه ۱۴) با حضور در محله تاکسیرانی با مدیریت این محله نیز جهت فعالیت های کانون جوانان این محله به گفتگو پرداخت که مورد استقبال مدیر سرای محله قرار گرفت و مقرر گردید بزودی فعالیت های این کانون نیز آغاز گردد.