برنامه های جدید در دستور کار کانون جوانان منطقه ۱۴ در راه است
برنامه های جدید در دستور کار کانون جوانان منطقه ۱۴ در راه است

در نشست مشترک مشاور دبیرکل  و مسئول  فکر و اندیشه کانون جوانان منطقه ۱۴ و حسین شیرازی مقدم بر برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های جدید کانون جوانان منطقه ۱۴ برای سال آینده تاکید شد. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، نشست مشورتی کانون جوانان با حضور حسین شیرازی (دبیرکل کانون جوانان […]

در نشست مشترک مشاور دبیرکل  و مسئول  فکر و اندیشه کانون جوانان منطقه ۱۴ و حسین شیرازی مقدم بر برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های جدید کانون جوانان منطقه ۱۴ برای سال آینده تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، نشست مشورتی کانون جوانان با حضور حسین شیرازی (دبیرکل کانون جوانان شهر تهران و دبیر منطقه ۱۴) و دکتر مهدی پورحسنی (مشاور دبیرکل و مسئول نشست های فکر و اندیشه کانون جوانان منطقه ۱۴) برگزار و طی آن در خصوص برنامه ریزی برای سال آینده این کانون بحث و تبادل نظر گردید.

دکتر پور حسنی ضمن ارائه نکات کلیدی در خصوص فعالیت های مجموعه کانون جوانان ، نقاط ضعف و قوت را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند و در ادامه مقرر گردید در سال ۹۹ برنامه های جدید با همکاری کلیه مسئولین چارت تشکیلاتی و اعضای کانون جوانان  با قدرت پیگیری و اجرا گردد.

حسین یراقبافان مسئول پیگیری های ویژه کانون نیز در این نشست حضور داشت.