برگزاری‌تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر
برگزاری‌تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر

تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴ ( جوانان آینده نگر) بدون وقفه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، این تمرین با حضور کادر فنی و بازیکنان برگزار شد. در ابتدا بازیکنان به گرم کردن ، دویدن و حرکات کششی پرداختند. سپس‌تمرین بدنی و کار باتوپ‌در دستور کار قرار گرفت […]

تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴ ( جوانان آینده نگر) بدون وقفه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، این تمرین با حضور کادر فنی و بازیکنان برگزار شد.

در ابتدا بازیکنان به گرم کردن ، دویدن و حرکات کششی پرداختند.

سپس‌تمرین بدنی و کار باتوپ‌در دستور کار قرار گرفت و سرمربی تیم نیز به بیان نکاتی در خصوص نقاط قوت و ضعف پرداخت و در ادامه بیان داشت مهمترین ماموریت ما در کنار ورزش ، سلامتی و نشاط رعایت ادب و اخلاق در کنار بزرگتر های تیم است و بازیکنان را به رعایت این خصلت مهم انسانی دعوت کرد.

سپس‌بازیکنان به دو تیم تقسیم شدند و به بازی تمرینی فوتبال با انجام تاکتیک های مورد نظر کادر فنی پرداختند.