برگزاری اردوی تفریحی و بازدید اعضای کانون جوانان منطقه ۱۴ از مجموعه بزرگ ورزشی آزادی تهران
برگزاری اردوی تفریحی و بازدید اعضای کانون جوانان منطقه ۱۴ از مجموعه بزرگ ورزشی آزادی تهران

اعضای کانون جوانان منطقه ۱۴ از ورزشگاه بزرگ آزادای تهران بازدید کردند. به گزارش جوانان آینده نگر و به نقل از روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، اعضای کانون جوانان اردوی تفریحی خود را با حضور در ورزشگاه بزرگ آزادی تهران برگزار کرده و از بخش های مختلف بزرگترین مجموعه ورزشی کشور بازدید بعمل […]

اعضای کانون جوانان منطقه ۱۴ از ورزشگاه بزرگ آزادای تهران بازدید کردند.

به گزارش جوانان آینده نگر و به نقل از روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، اعضای کانون جوانان اردوی تفریحی خود را با حضور در ورزشگاه بزرگ آزادی تهران برگزار کرده و از بخش های مختلف بزرگترین مجموعه ورزشی کشور بازدید بعمل آوردند.

شایان ذکر است در این اردوی تفریحی که به همت کانون جوانان منطقه ۱۴  و با حمایت مسئولین ورزشگاه برگزار شد اعضای کانون جوانان از سالن دوازده هزار نفری ، ورزشگاه یکصد هزار نفری فوتبال ، دریاچه قایقرانی و مجموعه اهداف پروازی تیراندازی و اتاق خبرنگاران طی سه ساعت بازدید بعمل آوردند.