برگزاری با نشاط تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴
برگزاری با نشاط تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴

تمرین آماده سازی بازیکنان تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران (جوانان آینده نگر) برگزار شد. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، با عنایت به تعطیلی زمین های ورزشی و فوتبالی، تمرین تیم فوتبال کانون در پارک و بدون وقفه پیگیری و با حضور کادر فنی و بازیکنان در هوای پاییزی برگزار […]

تمرین آماده سازی بازیکنان تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران (جوانان آینده نگر) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، با عنایت به تعطیلی زمین های ورزشی و فوتبالی، تمرین تیم فوتبال کانون در پارک و بدون وقفه پیگیری و با حضور کادر فنی و بازیکنان در هوای پاییزی برگزار شد.

در این تمرین بازیکنان به گرم کردن ، دویدن و انجام حرکات کششی پرداخته و سپس به بازی آقا وسط پرداختند.

در ادامه نیز تمرین سپک تاکرا ، شوت زدن و پاس از جناحین در دستور کار تمرین قرار گرفت.

در پایان ضمن بیان نکات مثبت و منفی تمرینی ، بازیکنان به سه دسته تقسیم و به بازی گل کوچک پرداختند.