برگزاری تمرین با نشاط تیم فوتبال جوانان آینده نگر
برگزاری تمرین با نشاط تیم فوتبال جوانان آینده نگر

تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران ( جوانان آینده نگر) با حضور بازیکنان و زیر نظر کادر فنی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، در ادامه ی روند آماده سازی بازیکنان تیم کانون جوانان ، تمرین این تیم در زمین مرحوم عابدی برگزار و طی آن بازیکنان ابتدا […]

تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران ( جوانان آینده نگر) با حضور بازیکنان و زیر نظر کادر فنی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، در ادامه ی روند آماده سازی بازیکنان تیم کانون جوانان ، تمرین این تیم در زمین مرحوم عابدی برگزار و طی آن بازیکنان ابتدا به گرم کردن ، دویدن و انجام حرکات کششی پرداختند.

در ادامه نیز بازیکنان به بازی‌آقا وسط ، پاس و سانتر از جناحین و شوت زنی پرداختند.

در پایان این تمرین با نشاط بازیکنان به دو گروه تقسیم شدند و به بازی فوتبال تمرینی پرداختند.