برگزاری تمرین تیم‌فوتبال جوانان آینده نگر
برگزاری تمرین تیم‌فوتبال جوانان آینده نگر

تمرین آماده سازی تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴ برگزار شد. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، در ادامه ی روند آماده سازی بازیکنان ،‌ این تمرین با حضور کادر فنی و بازیکنان برگزار شد. در این تمرین سبک، بازیکنان ضمن گرم کردن ، دویدن و انجام حرکات کششی زیر نظر کادر […]

تمرین آماده سازی تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، در ادامه ی روند آماده سازی بازیکنان ،‌ این تمرین با حضور کادر فنی و بازیکنان برگزار شد.

در این تمرین سبک، بازیکنان ضمن گرم کردن ، دویدن و انجام حرکات کششی زیر نظر کادر فنی به تمرین کار باتوپ پرداختند.

سپس‌با صلاحدید کادر فنی بازیکنان به بازی فوتبال گل کوچک پرداختند.