برگزاری تمرین تیم جوانان آینده نگر
برگزاری تمرین تیم جوانان آینده نگر

تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر برگزار شد. به گزارش روابط عمومی تیم فوتبال جوانان آینده نگر تهران، تمرین این تیم با حضور کادر فنی و بازیکنان در زمین مرحوم عابدی برگزار شد. در ابتدای این تمرین بازیکنان به دویدن، گرم کردن و حرکات کششی پرداختند و سپس در تمرین های گروهی شرکت نمودند. همچنین […]

تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی تیم فوتبال جوانان آینده نگر تهران، تمرین این تیم با حضور کادر فنی و بازیکنان در زمین مرحوم عابدی برگزار شد.

در ابتدای این تمرین بازیکنان به دویدن، گرم کردن و حرکات کششی پرداختند و سپس در تمرین های گروهی شرکت نمودند.

همچنین بازیکنان در تمرین های شوت زدن به سمت دروازه، آقا وسط،تمرین های بدنی و استقامتی شرکت و دروازه بان ها نیز آمادگی بدنی خود را با تمرین های دروازه بانی حفظ نمودند.

همچنین دو بازیکن جدید به تیم فوتبال جوانان آینده نگر اضافه شد.

در پایان بازیکنان به دو گروه تقسیم شدند و به فوتبال تمرینی و انجام تاکتیک های تیمی زیر نظر کادر فنی پرداختند.