برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر‌
برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر‌

دومین جلسه تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر (کانون جوانان منطقه ۱۴) برگزار شد. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، در ادامه تمرین آماده سازی بازیکنان تیم فوتبال کانون جوانان، بازیکنان ضمن دویدن، گرم کردن به حرکات کششی پرداختند. همچنین در ادامه ی این تمرین با نشاط بازیکنان ضمن تمرینات بدنی، به […]

دومین جلسه تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر (کانون جوانان منطقه ۱۴) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، در ادامه تمرین آماده سازی بازیکنان تیم فوتبال کانون جوانان، بازیکنان ضمن دویدن، گرم کردن به حرکات کششی پرداختند.

همچنین در ادامه ی این تمرین با نشاط بازیکنان ضمن تمرینات بدنی، به کار با توپ ، آقا وسط و بازی تمرینی فوتبال پرداختند.

شایان ذکر است تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری برگزار می گردد.