برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر
برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر

تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر(کانون جوانان منطقه ۱۴) برگزار شد. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، در ادامه برگزاری تمرینات آماده سازی تیم فوتبال کانون جوانان، تمرین این تیم با حضور کادر فنی و بازیکنان در زمین ورزشی مرحوم عابدی برگزار شد. در ابتدای تمرین بازیکنان ضمن گرم کردن، دویدن به […]

تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر(کانون جوانان منطقه ۱۴) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، در ادامه برگزاری تمرینات آماده سازی تیم فوتبال کانون جوانان، تمرین این تیم با حضور کادر فنی و بازیکنان در زمین ورزشی مرحوم عابدی برگزار شد.

در ابتدای تمرین بازیکنان ضمن گرم کردن، دویدن به انجام حرکات کششی زیر مربی بدنساز تیم پرداختند.

در ادامه تمرین کار باتوپ ، حمل توپ ، تمرین شوت در دستور کار تمرینی بازیکنان قرار گرفت.

در پایان بازیکنان به دو تیم تقسیم شده و بازی فوتبال تمرینی را در دستور کار قرار دادند.