برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر
برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر

تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر برگزار شد. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، پس از دو بازی سخت و نفس گیر و در ادامه آماده سازی بازیکنان تیم فوتبال کانون جوانان ، عصر امروز تمرین این تیم در مجموعه ورزشی مرحوم عابدی برگزار شد. در این تمرین که با حضور کادر […]

تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، پس از دو بازی سخت و نفس گیر و در ادامه آماده سازی بازیکنان تیم فوتبال کانون جوانان ، عصر امروز تمرین این تیم در مجموعه ورزشی مرحوم عابدی برگزار شد.

در این تمرین که با حضور کادر فنی و بازیکنان در فضای صمیمی برگزار شد بازیکنان ابتدا به گرم کردن ، دویدن و انجام حرکات کششی پرداختند.

همچنین در ادامه تمرین کار باتوپ آغاز و تمرین ارسال سانتر از جناحین ، شوت زنی و پاس در دستور بازیکنان قرار گرفت.

در پایان نیز بازیکنان به دو تیم تقسیم و به بازی فوتبال تمرینی و اجرای حرکات تاکتیکی پرداختند.