برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر
برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر

تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴ برگزار شد. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، در ادامه ی روند آماده سازی بازیکنان تیم فوتبال‌ کانون جوانان منطقه ۱۴ ( جوانان آینده نگر) جهت شرکت در دومین دوره مسابقات جام آینده نگر، تمرین تیم فوتبال کانون با حضور کادر فنی و بازیکنان در […]

تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، در ادامه ی روند آماده سازی بازیکنان تیم فوتبال‌ کانون جوانان منطقه ۱۴ ( جوانان آینده نگر) جهت شرکت در دومین دوره مسابقات جام آینده نگر، تمرین تیم فوتبال کانون با حضور کادر فنی و بازیکنان در زمین ورزشی مرحوم عابدی برگزار شد.

در ابتدای تمرین بازیکنان ضمن گرم کردن ، دویدن و انجام حرکات کششی ، به انجام تمرین کار باتوپ، شوت زنی و ارسال پاس از جناحین پراختند.

در پایان بازیکنان به دو تیم تقسیم شدند و به انجام بازی فوتبال تمرینی و تاکتیک های مورد نظر پرداختند.