برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر
برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر

تمرین آماده سازی تیم فوتبال کانون  جوانان منطقه ۱۴ تهران ( جوانان آینده نگر  ) برای مسابقه با تیم های یاران سهراب و پیشکسوتان منطقه ۱۴، زیر نظر کادر فنی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران ، در ادامه ی تمرین های آماده سازی تیم فوتبال کانون جوانان ، بازیکنان […]

تمرین آماده سازی تیم فوتبال کانون  جوانان منطقه ۱۴ تهران ( جوانان آینده نگر  ) برای مسابقه با تیم های یاران سهراب و پیشکسوتان منطقه ۱۴، زیر نظر کادر فنی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران ، در ادامه ی تمرین های آماده سازی تیم فوتبال کانون جوانان ، بازیکنان زیر نظر کادر فنی به انجام تمرین فشرده پرداختند.

این تمرین با دویدن ، گرم کردن و انجام حرکات کششی آغاز شد و سپس بازیکنان برای حفظ انسجام تیمی به انجام بازی آقا وسط پرداختند.

همچنین در این تمرین سیاست های کلی تیم فوتبال کانون اعلام و در خصوص نقاط مثبت و منفی فنی  بازیکنان نکاتی بیان شد.

در پایان بازیکنان به دو گروه تقسیم و بازی فوتبال تمرینی را در دستور کار قرار دادند.