برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر
برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر

تمرین تیم فوتبال کانون جوانات منطقه ۱۴ تهران ( جوانان آینده نگر) برگزار شد. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، در این تمرین که با حضور بازیکنان در زمین مرحوم عابدی و زیر نظر کادر فنی برگزار شد ، بازیکنان ضمن دویدن ،گرم کردن به انجام حرکات کششی پرداختند. همچنین در ادامه […]

تمرین تیم فوتبال کانون جوانات منطقه ۱۴ تهران ( جوانان آینده نگر) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، در این تمرین که با حضور بازیکنان در زمین مرحوم عابدی و زیر نظر کادر فنی برگزار شد ، بازیکنان ضمن دویدن ،گرم کردن به انجام حرکات کششی پرداختند.

همچنین در ادامه نیز بازیکنان به تمرین های ترکیبی کار با توپ و بدنی پرداختند.

عبور از موانع و شوت زدن به سمت دروازه از دیگر تمرین های مورد نظر کادر فنی بود.

در پایان نیز بازیکنان به سه تیم تقسیم شدند و به بازی‌فوتبال تمرینی پرداختند.