برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر
برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر

تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر برگزار شد.   به گزارش جوانان آینده نگر، تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴ (جوانان آینده نگر ) صبح  جمعه با حضور بازیکنان این تیم برگزار شد.

تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر برگزار شد.

 

به گزارش جوانان آینده نگر، تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴ (جوانان آینده نگر ) صبح  جمعه با حضور بازیکنان این تیم برگزار شد.