برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر
برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر

تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر (کانون جوانان منطقه ۱۴) برگزار شد‌. به گزارش جوانان آینده نگر، در این تمرین بازیکنان ضمن گرم کردن ، دویدن و انجام حرکات کششی در تمرین بدنسازی ، کار با توپ و فوتبال شرکت کردند.

تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر (کانون جوانان منطقه ۱۴) برگزار شد‌.

به گزارش جوانان آینده نگر، در این تمرین بازیکنان ضمن گرم کردن ، دویدن و انجام حرکات کششی در تمرین بدنسازی ، کار با توپ و فوتبال شرکت کردند.