برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر
برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر

تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر برگزار شد. به گزارش روابط عمومی تیم فوتبال جوانان آینده نگر تهران، تمرین این تیم با حضورکادرفنی و بازیکنان در زمین مرحوم عابدی برگزار شد. بازیکنان در ابتدا به دویدن ، گرم کردن و حرکات کششی پرداختند. همچنین سرمربی تیم نکاتی را در خصوص تیم و حضور خود بیان […]

تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی تیم فوتبال جوانان آینده نگر تهران، تمرین این تیم با حضورکادرفنی و بازیکنان در زمین مرحوم عابدی برگزار شد.

بازیکنان در ابتدا به دویدن ، گرم کردن و حرکات کششی پرداختند.

همچنین سرمربی تیم نکاتی را در خصوص تیم و حضور خود بیان داشت.

در ادامه تمرین های بدنی و آقاوسط و کار ویژه با دروازه بان ها در دستور کار قرار گرفت.

در پایان نیز بازیکنان به سه گروه تقسیم شدند و به بازی فوتبال تمرینی با رعایت تاکتیک های مدنظر کادرفنی پرداختند.