برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر
برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر

تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر با حضور کادر فنی و بازیکنان در زمین مرحوم عابدی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی تیم فوتبال جوانان آینده نگر تهران، در ادامه ی تمرین های آماده سازی تیم فوتبال جوانان آینده نگر، بازیکنان زیر نظر کادر فنی به تمرین پرداختند. در ابتدا بازیکنان ضمن گرم کردن و […]

تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر با حضور کادر فنی و بازیکنان در زمین مرحوم عابدی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی تیم فوتبال جوانان آینده نگر تهران، در ادامه ی تمرین های آماده سازی تیم فوتبال جوانان آینده نگر، بازیکنان زیر نظر کادر فنی به تمرین پرداختند.

در ابتدا بازیکنان ضمن گرم کردن و دویدن به انجام حرکات کششی پرداختند.

در ادامه نیز بازیکنان به تمرین کار باتوپ، شوت زدن، حمل توپ ، دفاع از دروازه و حمله به دروازه پرداختند.

همچنین بازیکنان به دو گروه تقسیم شدند و به بازی فوتبال تمرینی پرداختند و نکات فنی مدنظر کادر فنی را به نمایش گذاشتند.