برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر
برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر

تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر با حضور کادر فنی و بازیکنان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی تیم فوتبال جوانان آینده نگر تهران، در ادامه ی تمرین ها و روند آماده سازی تیم فوتبال جوانان آینده نگر، بازیکنان زیر نظر کادر فنی در زمین مرحوم عابدی به تمرین پرداختند. در ابتدا بازیکنان ضمن گرم […]

تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر با حضور کادر فنی و بازیکنان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی تیم فوتبال جوانان آینده نگر تهران، در ادامه ی تمرین ها و روند آماده سازی تیم فوتبال جوانان آینده نگر، بازیکنان زیر نظر کادر فنی در زمین مرحوم عابدی به تمرین پرداختند.

در ابتدا بازیکنان ضمن گرم کردن و دویدن به انجام حرکات کششی پرداختند.

همچنین در ادامه ی تمرین  بازیکنان به تمرین کار باتوپ، شوت زدن به سمت دروازه و تمرین های ترکیبی بدنی پرداختند.

در پایان این تمرین بازیکنان به دو گروه تقسیم شدند و به بازی فوتبال تمرینی پرداختند و نکات فنی مورد تاکید کادر فنی را به نمایش گذاشتند.