برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر
برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر

تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر  زیر نظر کادر فنی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی تیم فوتبال جوانان آینده نگر تهران، تمرین این تیم با حضور بازیکنان در زمین مرحوم عابدی برگزار شد. در ابتدای این تمرین بازیکنان به دویدن، گرم کردن و حرکات کششی پرداختند و سپس تمرین های گروهی آغاز شد. در […]

تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر  زیر نظر کادر فنی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی تیم فوتبال جوانان آینده نگر تهران، تمرین این تیم با حضور بازیکنان در زمین مرحوم عابدی برگزار شد.

در ابتدای این تمرین بازیکنان به دویدن، گرم کردن و حرکات کششی پرداختند و سپس تمرین های گروهی آغاز شد.

در ادامه نیز بازیکنان در تمرین های کار باتوپ ، شوت زدن به سمت دروازه، شرکت و دروازه بان ها نیز آمادگی بدنی خود را با تمرین های مستمر دروازه بانی حفظ نمودند.

در پایان بازیکنان به دو گروه تقسیم شدند و به فوتبال تمرینی و انجام تاکتیک ها و انسجام تیمی زیر نظر کادر فنی پرداختند.