برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر
برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر

تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر برگزار شد. به گزارش جوانان آینده نگر، صبح امروز جمعه تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴ (جوانان آینده نگر) زیر نظر حسین شیرازی برگزار شد. در این تمرین بازیکنان ضمن گرم کردن به اجرای تمرین های بدنی و تاکتیکی و سپس به دو گروه تقسیم شدند و به […]

تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر برگزار شد.

به گزارش جوانان آینده نگر، صبح امروز جمعه تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴ (جوانان آینده نگر) زیر نظر حسین شیرازی برگزار شد.

در این تمرین بازیکنان ضمن گرم کردن به اجرای تمرین های بدنی و تاکتیکی و سپس به دو گروه تقسیم شدند و به فوتبال پرداختند.