برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر
برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر

تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر با حضور کادر فنی و بازیکنان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی تیم فوتبال جوانان آینده نگر تهران، در ادامه ی روند آماده سازی بازیکنان تیم فوتبال جوانان آینده نگر، تمرین این تیم در زمین مرحوم عابدی با انجام دویدن ، گرم کردن و انجام حرکات کششی برگزار گردید. […]

تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر با حضور کادر فنی و بازیکنان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی تیم فوتبال جوانان آینده نگر تهران، در ادامه ی روند آماده سازی بازیکنان تیم فوتبال جوانان آینده نگر، تمرین این تیم در زمین مرحوم عابدی با انجام دویدن ، گرم کردن و انجام حرکات کششی برگزار گردید.

در ادامه ی این نمرین سرمربی تیم بر نکات اخلاقی تاکید کرد.

همچنین در ادامه بازیکنان به انجام تمرین های بدنی و کار با توپ همراه با حفظ توپ ، شوت زنی به دروازه و…پرداختند.

شایان ذکر است تمرین های ویژه دروازه بانی به منظور حفظ آمادگی بدنی دروازه بان ها انجام شد.

در پایان بازیکنان به سه گروه تقسیم شدند و ضمن اجرای فوتبال تمرینی ، تاکتیک های مدنظر کادر فنی را به نمایش گذاشتند.