برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر
برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر

تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر با حضور کادر فنی و بازیکنان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی تیم فوتبال جوانان آینده نگر تهران، در ادامه ی روند آماده سازی بازیکنان تیم فوتبال جوانان آینده نگر ، تمرین این تیم به دلیل تعطیلی مجموعه های ورزشی در ایام تشدید کرونا درتهران در یکی از بوستان […]

تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر با حضور کادر فنی و بازیکنان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی تیم فوتبال جوانان آینده نگر تهران، در ادامه ی روند آماده سازی بازیکنان تیم فوتبال جوانان آینده نگر ، تمرین این تیم به دلیل تعطیلی مجموعه های ورزشی در ایام تشدید کرونا درتهران در یکی از بوستان ها با انجام دویدن ، گرم کردن و انجام حرکات کششی برگزار گردید.

در ادامه نیز سرمربی تیم ضمن بیان نکاتی در خصوص تمرین ها و مسابقات آینده بر نکات اخلاق فردی بازیکنان تاکید کرد.

در ادامه بازیکنان ضمن انجام تمرین های هوازی به تیم های سه نفره تقسیم و به بازی گل کوچک پرداختند.

شایان ذکر است تمرین های ویژه دروازه بانی به منظور حفظ آمادگی بدنی دروازه بان ها انجام شد.