برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر به همراه بازی تمرینی
برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر به همراه بازی تمرینی

  تمرین تیم فوتبال تیم کانون جوانان منطقه ۱۴ (جوانان آینده نگر) برگزار شد. به گزارش جوانان آینده نگر، تمرین تیم با حضور بازیکنان برگزار شد و سپس در بازی تمرینی دو تیم فوتبال جوانان آینده نگر و تیم جوانان آکادمی سهراب انتظاری (بازیکن اسبق پرسپولیس ) با هم به بازی تمرینی پرداختند.

 

تمرین تیم فوتبال تیم کانون جوانان منطقه ۱۴ (جوانان آینده نگر) برگزار شد.

به گزارش جوانان آینده نگر، تمرین تیم با حضور بازیکنان برگزار شد و سپس در بازی تمرینی دو تیم فوتبال جوانان آینده نگر و تیم جوانان آکادمی سهراب انتظاری (بازیکن اسبق پرسپولیس ) با هم به بازی تمرینی پرداختند.