برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر
برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر

  تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴ برگزار شد. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، بازیکنان تیم فوتبال کانون امروز در زمین مرحوم عابدی گردهم آمدند و زیر نظر کادر فنی تمرینات خوب و سازنده ای را انجام دادند. پیرو این خبر در ابتدای تمرین بازیکنان ضمن دویدن و گرم کردن […]

 

تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، بازیکنان تیم فوتبال کانون امروز در زمین مرحوم عابدی گردهم آمدند و زیر نظر کادر فنی تمرینات خوب و سازنده ای را انجام دادند.

پیرو این خبر در ابتدای تمرین بازیکنان ضمن دویدن و گرم کردن و انجام تمرینات کششی ، کار با توپ را در آیتم های مختلف پیگیری کردند.

همچنین بعد از تمرینات کار با توپ ، بازیکنان به دو تیم تقسیم و به بازی فوتبال تمرینی پرداختند.