برگزاری تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴(جوانان آینده نگر)
برگزاری تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴(جوانان آینده نگر)

تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴ (جوانان آینده نگر) جهت رویارویی با تیم فوتبال آتش نشانی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران ، در این تمرین با نشاط که باحضور کادر فنی و بازیکنان در زمین ورزشی مرحوم مهدی عابدی برگزار شد بازیکنان ابتدا ضمن دویدن ، گرم کردن […]

تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴ (جوانان آینده نگر) جهت رویارویی با تیم فوتبال آتش نشانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران ، در این تمرین با نشاط که باحضور کادر فنی و بازیکنان در زمین ورزشی مرحوم مهدی عابدی برگزار شد بازیکنان ابتدا ضمن دویدن ، گرم کردن و انجام حرکات کششی به تمرین بدنی زیر نظر کادر فنی پرداختند.

در ادامه بازیکنان در تمرین کارباتوپ شرکت کردند و تمرینات پر نشاطی را پشت سر گذاشتند.

در پایان بازیکنان به سه گروه تقسیم و ضمن مرور کار های تاکتیکی به انجام بازی فوتبال تمرینی پرداختند.