برگزاری تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴(جوانان آینده نگر)
برگزاری تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴(جوانان آینده نگر)

تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر برگزار شد. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، تمرین تیم فوتبال با حضور کادر فنی و بازیکنان در زمین ورزشی مرحوم عابدی برگزار شد. در آغاز این تمرین بازیکنان به گرم کردن، دویدن و انجام حرکات کششی پرداختند. همچنین در ادامه بازیکنان در تمرین کار باتوپ […]

تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، تمرین تیم فوتبال با حضور کادر فنی و بازیکنان در زمین ورزشی مرحوم عابدی برگزار شد.

در آغاز این تمرین بازیکنان به گرم کردن، دویدن و انجام حرکات کششی پرداختند.

همچنین در ادامه بازیکنان در تمرین کار باتوپ شرکت کردند و در پایان نیز بازیکنان به سه گروه تقسیم و بازی فوتبال تمرینی را در دستور کار قرار دادند.