برگزاری تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴
برگزاری تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴

تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴ ( جوانان آینده نگر) برگزار شد. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، تمرین تیم فوتبال کانون جوانان با حضور کادر فنی و بازیکنان در زمین مجموعه مرحوم مهدی عابدی برگزار شد. در این تمرین با نشاط ابتدا بازیکنان به گرم کردن ، دویدن و انجام […]

تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴ ( جوانان آینده نگر) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، تمرین تیم فوتبال کانون جوانان با حضور کادر فنی و بازیکنان در زمین مجموعه مرحوم مهدی عابدی برگزار شد.

در این تمرین با نشاط ابتدا بازیکنان به گرم کردن ، دویدن و انجام حرکات کششی پراختند.

در ادامه بازیکنان در تمرین های بدنی و استقامتی و دروازه بان های تیم به تمرین های منظم دروازه بانی پرداختند.

در پایان بازیکنان به سه تیم تقسیم شده و به انجام بازی فوتبال تمرینی و اجرای تاکتیک های مورد نظر پرداختند.