برگزاری تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴
برگزاری تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴

تمرین آماده سازی تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴ (جوانان آینده نگر) در زمین مرحوم عابدی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، در ادامه ی روند آماده سازی تیم فوتبال جوانان آینده نگر، بازیکنان این تیم زیر نظر کادر فنی به تمرین پرداختند. در ابتدا بازیکنان ضمن گرم کردن و […]

تمرین آماده سازی تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴ (جوانان آینده نگر) در زمین مرحوم عابدی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، در ادامه ی روند آماده سازی تیم فوتبال جوانان آینده نگر، بازیکنان این تیم زیر نظر کادر فنی به تمرین پرداختند.

در ابتدا بازیکنان ضمن گرم کردن و دویدن به انجام حرکات کششی پرداختند.

در ادامه نیز تمرین آماده سازی دروازه بان ها انجام و همزمان بازیکنان به بازی گل کوچک به تمرین ادامه دادند.

همچنین در دیگر تمرین آماده سازی ، تمرین شوت زدن در دستور کار قرار گرفت و در پایان نیز بازیکنان به دو تیم‌تقسیم و فوتبال تمرینی را در دستور کار قرار دادند.