برگزاری تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴
برگزاری تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴

تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴ (جوانان آینده نگر) برگزار شد. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران ، این تمرین با حضور کادر فنی و جمعی از بازیکنان در زمین مرحوم عابدی برگزار شد. در این تمرین بازیکنان ابتدا به گرم کردن ، دویدن و انجام حرکات کششی پرداختند و سپس […]

تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴ (جوانان آینده نگر) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران ، این تمرین با حضور کادر فنی و جمعی از بازیکنان در زمین مرحوم عابدی برگزار شد.

در این تمرین بازیکنان ابتدا به گرم کردن ، دویدن و انجام حرکات کششی پرداختند و سپس به تمرین های استقامتی، کار باتوپ‌ و ارسال سانتر از جناحین پرداختند.

همچنین سرمربی تیم نکات فنی لازم‌را به بازیکنان متذکر شد .