برگزاری تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴
برگزاری تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴

تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران ( جوانان آینده نگر ) با حضور کادر فنی و بازیکنان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، در ادامه ی روند آماده سازی بازیکنان تیم فوتبال کانون جوانان، بازیکنان زیر نظر کادر فنی به تمرین پرداختند. در ابتدا بازیکنان ضمن گرم کردن […]

تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران ( جوانان آینده نگر ) با حضور کادر فنی و بازیکنان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، در ادامه ی روند آماده سازی بازیکنان تیم فوتبال کانون جوانان، بازیکنان زیر نظر کادر فنی به تمرین پرداختند.

در ابتدا بازیکنان ضمن گرم کردن و دویدن به انجام حرکات کششی پرداختند.

در ادامه نیز بازیکنان به تمرین کار باتوپ، شوت زدن، حمل توپ ، دفاع از دروازه و حمله به دروازه پرداختند.

همچنین بازیکنان به دو گروه تقسیم شدند و به بازی فوتبال تمرینی پرداختند و نکات فنی مدنظر کادر فنی را به نمایش گذاشتند.