برگزاری تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران
برگزاری تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران

تمرین تیم فوتبال  کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران (جوانان آینده نگر) با حضور کادر فنی و بازیکنان در زمین مرحوم عابدی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، در ادامه ی تمرین های آماده سازی تیم فوتبال کانون جوانان، بازیکنان زیر نظر کادر فنی به تمرین پرداختند. بازیکنان ضمن گرم کردن […]

تمرین تیم فوتبال  کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران (جوانان آینده نگر) با حضور کادر فنی و بازیکنان در زمین مرحوم عابدی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، در ادامه ی تمرین های آماده سازی تیم فوتبال کانون جوانان، بازیکنان زیر نظر کادر فنی به تمرین پرداختند.

بازیکنان ضمن گرم کردن ، دویدن به انجام حرکات کششی پرداختند.

در ادامه ی این تمرین ، بازیکنان به تمرین کار باتوپ، شوت زدن به سمت دروازه و تمرین های ترکیبی بدنی پرداختند.

در پایان تمرین، بازیکنان به دو گروه تقسیم شدند و به بازی فوتبال تمرینی پرداختند و نکات فنی کادر فنی را به مرحله اجرا در آوردند.