برگزاری تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران
برگزاری تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران

تمرین تیم فوتبال  کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران (جوانان آینده نگر) با تجلیل از دو بازیکن این تیم برگزار شد. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، تمرین تیم کانون جوانان با حضور بازیکنان زیر نظر کادر فنی و  در زمین مرحوم عابدی برگزار شد. در ابتدا  بازیکنان به دویدن، گرم کردن و […]

تمرین تیم فوتبال  کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران (جوانان آینده نگر) با تجلیل از دو بازیکن این تیم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، تمرین تیم کانون جوانان با حضور بازیکنان زیر نظر کادر فنی و  در زمین مرحوم عابدی برگزار شد.

در ابتدا  بازیکنان به دویدن، گرم کردن و حرکات کششی پرداختند و سپس تمرین های گروهی را  آغاز کردند.

در ادامه نیز بازیکنان در تمرین های کار باتوپ ، شوت زدن به سمت دروازه، شرکت و دروازه بان ها نیز آمادگی بدنی خود را با تمرین های مستمر دروازه بانی حفظ نمودند.

در پایان بازیکنان به دو گروه تقسیم شدند و به فوتبال تمرینی و انجام تاکتیک ها و انسجام تیمی زیر نظر کادر فنی پرداختند.

همچنین در حاشیه این تمرین از دو دروازه بان تیم آقایان علی بیک زاده و حامد طبیبی با اهدای هدایایی توسط حسین شیرازی مقدم تجلیل شد.