برگزاری تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران
برگزاری تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران

تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران (جوانان آینده نگر) با حضور کادر فنی و بازیکنان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، در ادامه ی روند آماده سازی بازیکنان تیم فوتبال کانون جوانان ، تمرین این تیم به دلیل تعطیلی مجموعه های ورزشی در یکی از بوستان ها با […]

تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران (جوانان آینده نگر) با حضور کادر فنی و بازیکنان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، در ادامه ی روند آماده سازی بازیکنان تیم فوتبال کانون جوانان ، تمرین این تیم به دلیل تعطیلی مجموعه های ورزشی در یکی از بوستان ها با انجام دویدن ، گرم کردن و انجام حرکات کششی برگزار گردید.

در ادامه نیز سرمربی تیم ضمن بیان نکاتی در خصوص تمرین ها و مسابقات آینده بر نکات اخلاق فردی بازیکنان تاکید کرد.

در ادامه بازیکنان به تیم های سه نفره تقسیم و به بازی گل کوچک پرداختندو

شایان ذکر است تمرین های ویژه دروازه بانی به منظور حفظ آمادگی بدنی دروازه بان ها انجام شد.