برگزاری جلسه توجیهی اعضای کانون جوانان نبی اکرم با دبیرکل کانون جوانان
برگزاری جلسه توجیهی اعضای کانون جوانان نبی اکرم با دبیرکل کانون جوانان

    جلسه توجیهی اعضای کانون جوانان محله نبی اکرم برگزار شد.   به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، در این جلسه ی توجیهی که در دفتر کانون جوانان منطقه برگزار شد کلیه سیاست های کاری کانون جوانان توسط حسین شیرازی مقدم(دبیرکل کانون جوانان شهر تهران و دبیر منطقه ۱۴) برای خانم […]

 

 

جلسه توجیهی اعضای کانون جوانان محله نبی اکرم برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، در این جلسه ی توجیهی که در دفتر کانون جوانان منطقه برگزار شد کلیه سیاست های کاری کانون جوانان توسط حسین شیرازی مقدم(دبیرکل کانون جوانان شهر تهران و دبیر منطقه ۱۴) برای خانم بهرامی (دبیر کانون جوانان محله) و اعضای آن کانون تشریح شد.

 

همچنین تعداد ۲۵ کارت تخفیف پردیس بانوان از طرف کانون جوانان منطقه ۱۴ به  اعضای کانون جوانان نبی اکرم اهدا شد.

 

همچنین خانم بزرگی(مدیر روابط عمومی منطقه) ، سجاد منتظری (معاون امور محلات) ، طاها مشرقی( معاون هنری منطقه ) در این نشست توجیهی شرکت داشتند.