برگزاری جلسه مجازی معاونت امور ورزشی کانون جوانان منطقه ۱۴
برگزاری جلسه مجازی معاونت امور ورزشی کانون جوانان منطقه ۱۴

جلسه مجازی معاونت امور ورزشی کانون جوانان منطقه ۱۴ برگزار شد. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، با عنایت به آغاز فعالیت های ورزشی ، معاونت امور ورزشی کانون جوانان به صورت مجازی تشکیل جلسه داد. در این جلسه مجازی که با حضور حسین شیرازی مقدم (دبیرکل کانون جوانان شهر تهران و […]

جلسه مجازی معاونت امور ورزشی کانون جوانان منطقه ۱۴ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، با عنایت به آغاز فعالیت های ورزشی ، معاونت امور ورزشی کانون جوانان به صورت مجازی تشکیل جلسه داد.

در این جلسه مجازی که با حضور حسین شیرازی مقدم (دبیرکل کانون جوانان شهر تهران و دبیر منطقه ۱۴) ، ایلیا تبریزی (معاون امور ورزشی کانون جوانان) ، عرفان عزیزی ، فربد چای چی و دانیال تعمتی (اعضای معاونت امور ورزشی کانون جوانان) برگزار شد به پیشنهاد معاونت امور ورزشی و موافقت دبیرکل کانون مقرر شد تدارک برگزاری یک دوره مسابقات شطرنج (دختران و پسران) ویژه اعضای کانون جوانان برگزار گردد.

همچنین با اعلام دبیرکل کانون جوانان مقرر شد برنامه ریزی مسابقات جام فوتبال جوانان آینده نگر انجام و برنامه مسابقات اعلام گردد.

همچنین هر یک از اعضای جلسه نقطه نظرات خود را در خصوص برنامه های ورزشی کانون با رعایت پروتکل های بهداشتی و نکات پزشکی اعلام کردند.